U cilju da sačuva svoje industrijsko nasleđe, današnji menadžment štamparije Rotografika se dodatno angažuje i u prostorijama štamparije pravi stalnu postavku slova (drvenih i olovnih), alata i mašina (slovoslagaćih, štamparskih i knjigovezačkih) od kojih su neke starije i više od 100 godina i koje su do sada ljubomorno čuvane, pošto su generacije grafičara na njima ostvarivali svoju egzistenciju, a ujedno bili i sentimentalno vezani za iste.

Naš Muzej je otvoren za sve posetioce, a najčešći gosti su škole, fakulteti i penzionisani grafički radnici.

Sada već tradicionalno učestvujemo u manifestaciji Noć muzeja.