KONTROLA KVALITETA

Rotografika je član nemačkog instituta za kvalitet u grafičkoj industriji – Fogra Graphic Technology Research Association. Nosioci smo setifikata:

Sertifikati Contract Proofing ISO 12647 -7:2013 i ISO 12647 ProcessStandard Offset potvrđuju visok nivo kvaliteta u grafičkoj proizvodnji. Uključuju standardizaciju kompletnog procesa proizvodnje štampanog proizvoda.

Standard ISO 9001:2015 je međunarodni standard kvaliteta koji pod pojmom kvaliteta ne podrazumevamo samo kvalitet proizvoda/usluge već i druge dve dimenzije: kvalitet poslovanja (odnosi sa klijentima, dobavljačima, zakonodavstvu, široj zajednici) i kvalitet same organizacije (odnos sa zaposlenima, radna kultura, odnos prema materijalnim resursima itd.).

ISO 14001:2015 je međunarodni standard koji specificira zahteve kojima se postavlja okvir za razvijanje Sistema menadžmenta zaštite životne sredine

FSC CoC je još jedna međunarodna potvrda da Rotografika daje svoj doprinos kao ekološki odgovorno društveno korisno i ekonomski održivo preduzeće u pogledu upravljanja šumama u regionu i svetu.

Potreba naših kupaca za proizvodima vrhunskog kvaliteta bila nam je poticaj za ostvarenje ovog cilja. Sa željom da Vam pružamo vrhunsku uslugu i dalje ćemo pratiti razvoj grafičke tehnologije i implementirati nova rešenja u naše proizvodne procese. Analiza i kontrola celokupnog procesa u svim nivoima proizvodnje, te njeno stalno unapređivanje u skladu sa svetskim trendovima.
POLITIKA KVALITETA FSC
POLITIKA KVALITETA I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE
PRAVILA PONAŠANJA WALT DISNEY COMPANY