Rotografika d.o.o.

Direktor

Prodaja

Segedinski put 72
24000 Subotica
Republika Srbija

+381 24 636 600
+381 24 636 601
+381 24 636 620
office@rotografika.rs

Boris Skenderović

+381 24 636 626
+381 24 636 635
boris.skenderovic@rotografika.rs

Rukovodilac prodaje za Srbiju

Bruna Skenderović

+381 24 636 615
+381 24 636 620
bruna.skenderovic@rotografika.rs

Rukovodilac prodaje za izvoz

Silvija Miković

+381 24 636 625
+381 24 636 620
silvija.mikovic@rotografika.rs

Rukovodilac nabavke i prodaje repromaterijala

Dragan Andrašić

+381 24 636 662
+381 24 546 848
dragan.andrasic@rotografika.rs

Finansije

Proizvodnja

Finansijski direktor

Tomo Kopilović

+381 24 636 650
+381 24 636 620
tomo.kopilovic@rotografika.rs

Direktor računovodstva

Suzana Mihailović

+381 24 636 614
+381 24 636 620
suzana.mihailovic@rotografika.rs

Tehnički direktor

Tatjana Vukadinović

+381 24 636 636
+381 24 636 676
tanja.vukadinovic@rotografika.rs

Prijem materijala za štampu

+381 24 636 634, 636 644
+381 24 636 676
+381 63 104 28 96
ctp@rotografika.rs

tehnička uputstva