Sve je počelo 1867. godine

Prema istorijskim zapisima štamparija “Dobai” je osnovana 1867. godine, čiji je vlasnik bio Dobai Janoš, ovo je bila druga štamparija po veličini u Subotici.

01. maja 1873. ovu štampariju preuzima Schleinger-Sabadoš Šandor i menja ime štamparije u “Schleinger”. Prema tadašnjim statističkim podacima vlasnik je bio učeni štampar koji  je uglavnom radio sam uz 1-2 pomoćnika ili pripravnika.

13. novembra 1920. godine još  jedna epoha se završava i počinje nova, štampariju “Schleinger” kupuje „Direkcija državnih željeznica”. od osnivačevog sina.
Inicijator za kupovinu je bio prvi direktor subotičke Direkcije inženjer Milan Đorić. Cena je bila 960.000 kruna.

Štamparija se sastojala od nekoliko manjih zastarelih mašina na ručno-nožni pogon, nekoliko stelaža i regala i oko 1.600 kg slova. Time će se ona naći pod državnom, odnosno upravom Ministarstva saobraćaja i od male zanatske, izrašće u štampariju koja 1930. godine zapošljava 120 radnika.

Izvršeno je i njeno preseljenje iz Manojlovićeve ulice u zgradu Direkcije Trg vojvode Putnika 2, u podrumske prostorije. Poboljšana je i tehnička opremljenost nabavkom novih mašina za slaganje. Iz Ljubljane i Zagreba su stigle mašine za štampanje kartonskih voznih karata. Slagaća mašina „Linotyp” je nabavljena 1929. godine.

Razvojem privrede razvijala se i štamparija, koja je od radionice prerasla u veliku štampariju. Potrebe železnica sa jedne strane i potrebe privrede, prosvete, nauke i kulture s druge strane, nametale su štampariji potrebu za uvođenje novih proizvodnih programa, kontinuirano praćenje razvoja grafičke tehnologije, proširivanje kapaciteta, uvođenje nove opreme i stručno osposobljavanje kadrova.

Nova etapa počela je 1969. godine, kada je, pored železničkog programa, u pogon puštena nova oprema za proizvodnju kompjuterskih obrazaca. Tada je štamparija dobila novi naziv – “Birografika”.

Razvoj ofset štampe

Veliko poglavlje predstavlja razvoj ofset štampe, zbog koje je postala vodeća štamparija u zemlji, posebno u delu proizvodnje knjiga, udžbenika, prospekata, časopisa, etiketa i ostalih sličnih proizvoda.

Nova lokacija

Od 1974. godine štamparija je svoj razvoj nastavila na novoj lokaciji i sve do danas se nalazi u istom, ali osavremenjenom prostoru.

Na inicijativu Društva “Radin” d.o.o. iz Zagreba, a u partnerstvu sa “Birografika” a.d. iz Subotice, 12. aprila 2002. godine zaključen je Ugovor o osnovama zajedničkog ulaganja. Na njegovom temelju, zaključen je ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za roto štampu, “Rotografika” d.o.o., sa sedištem u Subotici.

Društvo je registovano 08. maja 2002. Godine, a temeljni kapital nakon uplata i unosa stvari iznosio je 1.501.000,00 eura, u čemu je većinski deoničar sa 60 % uloga bio “Radin” d.o.o. Zagreb.

U rekordnom roku izvršena je prenamena objekta, kupovina i instalacija opreme i probna proizvodnja, tako da je proizvodnja počela nakon četiri meseca, odnosno, 23. septembra 2002. godine.
Već u narednoj godini “Rotografika” beleži prve rezultate, tačnije, sa manje od 20 zaposlenih ostvaruje dobit u poslovnoj godini od 250.000 eura. U 2004. godini sa povećanjem broja zaposlenih na 45, sa postojećom instaliranom opremom, beleži se popunjenost kapaciteta od skoro 100 %. Ostvarena dobit u ovoj godini iznosila je 661.000 eura.

Prelomna godina

Prelomna godina za razvoj “Rotografike” bila je 2005. Zbog otežanog donošenja odluka o razvoju, u aprilu 2005. godine “Radin” preuzima, uz naknadu, udeo “Birografike” i postaje jedini vlasnik “Rotografike”.
“Rotografika” sada kao nezavisno društvo, preuzima uz naknadu od većinskog deoničara “Birografike” udeo u visini od preko 97 % i postaje većinski deoničar.

S ovakvom vlasničkom strukturom i jasnom vizijom razvoja, skupštine društava 24. novembra 2005. godine donose odluke o statusnim promenama čime prestaje postojanje “Birografike” d.o.o..

Poslovnu 2006. godinu “Rotografika” nastavlja u poslovanju sa perspektivnim proizvodnim programom, svojom mladošću i iskustvom i tradicijom tada dugom 139 godina.

A danas

Danas na ovoj lokaciji radi i uspešno se razvija “Rotografika”, koja je jasno opredelila svoj proizvodni program: roto štampu za proizvodnju časopisa, prospekata, lifleta, knjiga, kao i tabačnu štampu za proizvodnju časopisa, knjiga tvrdog i mekog poveza, prospekata, reklamnog materijala, etiketa…

U periodu od spajanja, razvoj “Rotografike” obeležila je nabavka nove šesnaestostranične kolorne rotacije “Komori” i četvorobojne štamparske mašine sa lak verkom tipa KBA. Kupljeno je zemljište za gradnju nove štamparije. Sačinjen je plan razvoja u narednom periodu u kom najznačajnije mesto zauzima nova tridesetdvostranična rotacija.

Realizacija dela plana razvoja počela je još 2007. godine, nabavkom savremene opreme – tridesetdvostranične rotacije, osmobojne ofset mašine, opreme za povez knjiga mekog i tvrdog uveza kao i opreme za pripremu štamparske forme. Sačinjen je projekat i obezbeđena je građevinska dozvola za izgradnju nove štamparije.